Kontakt
EndoPro Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 48B
40-778 Katowice
email : endopro@endopro.pl

Telefon :(+48) 660 785 002

(+48) 795 116 120
NIP 954-24-51-962
REGON 278086049

Konto bankowe:
ING Bank Śląski
nr 37 1050 1214 1000 0090 3065 5501

KRS 0000167681 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
REGON 278086049, Kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości wpłacony.