Kontakt
EndoPro Sp. z o.o.
ul. Śląska 88
40-742 Katowice
email : endopro@endopro.pl

Telefon :(+48) 660 785 002

(+48) 795 116 120
NIP 954-24-51-962
REGON 278086049

Konto bankowe:
IdeaBank
nr 66 1950 0001 2006 6784 9035 0002

KRS 0000167681 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
REGON 278086049, Kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości wpłacony.